Skip to main content

Het belang van online reviews en recensies!

Online recensies en reviews mogen dan ook niet onderschat worden, en vormen een sleutel naar het groeiende succes van een bedrijf! Uw online reputatie is dus van groot belang!

Door het internet is alles tegenwoordig te vinden of direct te bestellen en dat is wat de consument vandaag de dag ook verwacht. Goed geïnformeerd worden en een product of dienst bestellen bij een betrouwbaar en goed bedrijf.

De conclusie of een bedrijf goed is of niet, baseren de consumenten tegenwoordig op basis van de online reviews en recensies die vindbaar zijn op het internet. Sterker nog 74% van de consumenten geeft aan eerst review en scores te raadplegen voor te beslissen een bestelling of reservering te gaan maken.

86% van de consumenten geeft zelfs aan bereid te zijn meer voor een service of dienst te betalen als de recensies of reviews goed zijn.

En schrik niet, 90% van de consumenten geeft aan niet geïnteresseerd te zijn in een bedrijf wanneer deze een online score heeft onder de 3.3 waarbij 5 het hoogst haalbare is!

Online recensies en reviews mogen dan ook niet onderschat worden en vormen een sleutel naar het groeiende succes van een bedrijf! Uw online reputatie is dus van groot belang!